AIC video-oppaat

AIC sisältää seuraavat ominaisuudet jotka tuottavat hyötyjä kaikille rakennusvaiheille:

  • Visuaalinen tilannekuva: tilannekuva hyödyntäen 360-videota paikkatiedolla, kiinteiden kameroiden tuottamaa kuvaa ja 2D/3D-dronekuvaa. Yhdistä BIM-mallit ja 2D/3D dronekuva ja käytä älykkäitä mittaustyökaluja.
  • Raportointi: Hae työmaan johtamisen kannalta olennaiset raportit (mm. olosuhteet, tekninen valmiusaste, betonin kehittyminen, työturvallisuus) suoraan järjestelmästä.
  • Tehtävien hallinta: Laadi digitaaliset laatumatriisit ja valvontavinjetit. Aikatauluta työmaan tehtävät ja varmista kaikille sama aikataulunäkymä. Johda työmaan havaintoja vastuutettavina ja seurattavina tiketteinä.
  • Resurssien hallinta: Seuraa ja johda työntekijöiden, työkalujen ja materiaalien tuottavuutta hyödyntäen paikkatietoa yhdistettynä kohteen 3D-malliin, resurssien mitattuun ajankäyttöön ja algoritmeillä laskettavaan tuottavan työn määrään.
  • Olosuhteiden seuranta: Seuraa keskitetysti reaaliajassa kohteen olosuhdetietoja. Seuraa ja ennusta reaaliajassa betonin kuivumista ja lujuuden kehittymistä.
  • DataHub: Varmista kaikille osapuolille ajantasainen informaatio hyödyntämällä keskitettyä tietovarastoa, joka sisältää sekä suunnittelu- että rakennusaikaisen informaation.

 

Tältä sivulta löydät minuutin mittaiset video-oppaat kullekin AIC:n toiminnallisuudelle. Videoiden järjestys seuraa AIC:n valikon järjestystä.

1. AIC Home (koti)

Home-näkymä sisältää suorat linkitykset keskeisimpiin ominaisuuksiin ryhmiteltynä tuottavuuden, laadun ja työturvallisuuden suhteen.

2. Dashboard (kojelauta)

Dashboard esittää kohteen informaation tiivistetysti pienemmissä ikkunoissa.

3. Reporting (raportointi)

Reporting -ominaisuudessa käyttäjä voi luoda haluamansa raportit.

4. Visual Site - Site Cameras

Site Cameras -ominaisuus näyttää tallennetut kuvat ja tosiaikaisen videokuvan kohteeseen asennetuista kiinteistä kameroista.

5. Visual Site - Video Observations - katsominen

Video observation -ominaisuus sisältää kohteesta tehtyjen videotaltiointien katselun ja havaintojen tekemisen.

6. Visual Site - Video Observations - havaintojen tekeminen

Käyttäjä voi luoda videokuvaan havaintoja, joita hallinnoidaan tiketteinä Ticketing-osiossa.

7. Visual Site - Drone Imaging and Tools - karttanäkymä

Karttatilassa on dronen keräämä 2D kartta tarkastelua ja työkalujen hyödyntämistä (mm. mittaus) varten.

8. Visual Site - Drone Imaging and Tools - mittaustyökalut

Mittaustyökaluilla (mm. Distance, Area, Volume) voidaan tehdä pituus-, pinta-ala-, ja tilavuusmittauksia.

9. Visual Site - Drone Imaging and Tools - 3D-malli

Ominaisuus dronekuvauksen 3D-mallin tarkasteluun.

10. Visual Site - Drone Imaging and Tools - vertailu

Käyttäjä voi visuaalisesti vertailla kahden dronelennon tuottamaa kuvamateriaalia keskenään.

11. Visual Site - Drone Imaging and Tools - projektitiedostot

Käyttäjä voi lisätä uusia tiedostoja (esim. suunnitelmapiirrokset) tasoiksi dronekuvan päälle.

12. Visual Site - 3D Model Onsite (3D-malli ympäristössä)

3D Model Onsite mahdollistaa BIM-mallin vertaamisen työmaalta otettuun drone-malliin.

13. Visual Site - Visual Positioning (paikkatietonäkymä)

Video Positioning -ominaisuus näyttää paikkatietojärjestelmän kattamat resurssit työmaalla tosiaikaisesti ja sisältää työkaluja kerätyn tiedon visuaaliseen analysoimiseen.

14. Task Management - Control Plans - Uuden laatumatriisin / valvontavinjetin luominen

Control Plan -ominaisuuden avulla voidaan luoda valvontataulukkoja, esim. laatumatriisi ja valvontavinjetti.

15. Task Management - Control Plans - valvontavinjetin / laatumatriisin käyttäminen

Laatumatriisin ja valvontavinjetin ylläpitäminen tapahtuu myös Control Plan -sivulla.

16. Task Management - Control Plans - valvontavinjetin / laatumatriisin muokkaaminen

Laatumatriisin ja valvontavinjetin muokkaminen tapahtuu myös Control Plan -sivulla.

17. Task Management - Time Schedule (aikataulu)

Time Schedule visualisoi aikataulutuksen ja hakee tiedot määritetystä aikataulutusohjelmasta.

18. Task Management - Control Plans - Ticketing (tiketöinti)

Ticketing -ominaisuudella hallinnoidaan havainnoista tehtäviä tikettejä.

19. Resource Management - Resources (resurssit)

Resources -ominaisuus näyttää kaikki resurssit joita seurataan paikkatietojärjestelmällä.

20. Resource Management - Resource analysis (resurssien analysointi)

Resource Analysis -ominaisuus näyttää seurattavien resurssien ajankäytön sijainneittain.

21. Conditions Management - Condition Monitoring (olosuhdeseuranta)

Dahboard esittää kohteen informaation tiivistetysti pienemmissä ikkunoissa.

22. Conditions Management - Condition Limits (olosuhderajat)

Control Limits -ominaisuudella voidaan luoda hälytysrajoja anturidatalle.

23. Condition Management - Concrete Drying (betonin kuivuminen)

Concrete Drying esittää ennusteen betonin kuivumiselle.

24. Condition Management - Concrete Strength (betonin lujittuminen)

Concrete Strength laskee betonin lujittumisennusteen.

25. Data Hub (tietovarasto)

DataHub on keskitetty tietovarasto.