Bliot - Digi-insinööripalvelu

Bliot-järjestelmään räätälöity Digi-insinööripalvelu varmistaa asiakkaan hyödyn järjestelmän käytön alkumetreiltä lähtien ja tekee työmaan digiloikan ketteräksi ja vaivattomaksi. Digi-insinööri huolehtii työmaan säännöllisestä datankeräyksestä ja tiedon tallentamisesta Bliot DataHubiin.

Viikottaisissa palavereissa Digi-insinööri opastaa työmaaorganisaatiota Bliot-järjestelmän hyödyntämisessä. Palvelulla Bliot-käyttäjä voi olla varma siitä, että järjestelmän käyttö sujuu alkumetreistä saakka toimivasti ja järjestelmän hyöty tuntuu ja näkyy työmaan arjessa.

Bliot-järjestelmän käyttöönotossa Digi-insinööri huolehtii tarvittavien antureiden asennuksesta ja SaasS-palvelun ylösajosta. Palvelusopimuksen aikana Digi-insinööri kerää työmailta viikottain dataa drone-kuvauksilla ja kypäräkameravideoilla sekä osallistuu työmaan viikkopalaveriin.

Bliot Digi-insinööri-palveluun sisältyy viikkotasolla

  • Antureiden asennus ja ylläpito, SaaS-palvelun ylösajo sekä huoltokäynnit Runkovaiheen betonin lujuuden ja kosteuden kehityksen ennusteet, kuivaketjun todentaminen reaaliajassa, työmaadokumentointi ja kooste viikkoraporttina.
  • Drone-kuvaukset ja SaaS-palvelun masterkäyttäjä Lähes reaaliaikaiset työmaakartat perehdytykseen ja työmaasuunnitteluun, 3D-malli ja pistepilvi tilannekuvan muodostamiseen, SaaS-palvelun data-input ja palvelun koulutus, työmaan etenemisen viikkoraportti.
  • Työmaan videotaltiointi Rakennustyömaa videoidaan ulko- ja sisätilojen osalta viikoittain. Videotallenteita hyödynnetään työmaatapahtumien havainnoinnissa tehokkuuden, työturvallisuuden ja laadun parantamisen osalta.
  • Tehokkuuteen, turvallisuuteen ja laatuun liittyvän tiedon tallennus, seulonta ja raporttien koostaminen Projektin onnistumisen kannalta vaikuttavan tiedon kommunikointi työmaan viikkopalaverissa.
  • Työmaan viikkopalaveriin osallistuminen Kommunikoi dataperusteisesti merkittävät havainnot liittyen kohteen läpimenoaikaan, turvallisuuteen ja laatuun sekä opastaa digitaalisten järjestelmien käyttöönotossa.
  • Rakennustyömaan etäseuranta Viikkopalaverien välisenä aikana työmaadatan seuranta, puhelin ja s-postituki sekä havaintojen jakaminen raportteina projektin eri osapuolille.